Xiao Yao Wan -

Dalian, China

Client:

Dalian Economic Develop ment Area Construction Office