Zhanjiang Origin Plaza -

Zhanjiang, China

Client:

Poly Group