Liang Shui Riverfront -

Beijing, China

Client:

King Hero Ltd.