The Ritz-Carlton Guangzhou -

Guangzhou, China

Client:

Guangzhou R & F Heng Cheng Properties Developing Ltd.