Grand Hyatt Guangzhou -

Guangzhou, China

Client:

R&F Properties